Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến 04/03/2018

2/23/2018 9:15:24 AM

-----

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/02/2018 đến 04/03/2018

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/02/2018

-  SV học theo TKB

-  Lớp CBQL THCS học (cả tuần).

-  Chuẩn bị tổ chức thi lại khóa 42

Thứ Ba

27/02/2018

-    Khoa Ngoại ngữ, GD nghề gửi đề cương chi tiết cho phòng ĐT bồi dưỡng

-  Tổ chức thi lại khóa 42 (các buổi chiều thứ 3,4,5)

Thứ Tư

28/02/2018

-    8g45 Họp Ban liên kết đào tạo (Tp: Theo QĐ)

 

Thứ Năm

01/03/2018

-    8g GB, GV nộp đề tài cấp tỉnh cho phòng KH-TTTV

-    15g Các trưởng đoàn thực tập sinh hoạt với đoàn về nội dung thực tập theo địa điểm phân công.

Thứ Sáu

02/03/2018

-    Hội ý BGH

-    Hòan thành báo cáo chất lượng CB, GV năm 2018

-    13g45 Đảng viên, CB, GV nghe chuyên đề về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Thứ Bảy

03/03/2018

-    Lớp UDCN TT cơ bản , CD NN học theo lịch .

 

Chủ Nhật

04/03/2018

 

 

 

                       Các tin khác