Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017

10/16/2017 2:37:57 PM

---------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

02/10/2017

-  Nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH LK và hồ sơ đăng kí lớp BD CDNN (cả tuần)

-  Triển khai các dự thảo văn kiện Đại hội CB, CC, VC

-  13g45: Sinh hoạt tuần “CD-SV” khóa 40 (Từ chiều 2, 4, 5, 6- địa điểm: Giảng đường)

-  Chuẩn bị CSVC phục vụ lễ khai giảng

 

Thứ Ba

03/10/2017

-  7g: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 – Tp: Toàn thể CB, GV, NV và SV dự (Sân cờ)

-  Kiểm tra việc sửa chữa dãy C

 

Thứ Tư

04/10/2017

-   Các phòng, khoa tổ chức hội nghị CB, CC, VC tại đơn vị

 

Thứ Năm

05/10/2017

-  8g45: Họp định kỳ công tác tháng 10/2017 – Tp: BGH + trưởng các phòng, khoa

-  Kiểm tra việc sửa chữa dãy C

 

Thứ Sáu

06/09/2017

-  Hội ý BGH

-  Báo cáo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Thứ Bảy

07/10/2017

-  Tổ chức ôn thi tuyển sinh các lớp ĐH LK (Liên thông từ cao đẳng lên đại học- 2 ngày T7+ CN)    

-  Các lớp ôn thi Tiếng Anh A2, B1 học cả ngày

 

Chủ Nhật

08/10/2017

-  Các lớp ôn thi Tiếng Anh A2, B1 học cả ngày

 

 

                      


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác