THÔNG BÁO KỲ THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 25/11/2018

11/23/2018 9:52:48 AM

--------

THÔNG BÁO

KỲ THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN

KHÓA NGÀY 25/11/2018

 

 

1. THỜI GIAN :

Ngày thi: 25/11/2018

- CA 1:  Từ 7  giờ 00 phút ® 8 giờ 30 phút

- CA2: Từ 8 giờ 45 phút ® 10 giờ 15 phút

- CA 3: Từ 10 giờ 30 phút ® 12 giờ 00 phút

2. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC CA THI (ĐÍNH KÈM)

3 .SƠ ĐỒ PHÒNG THI – THỜI GIAN CÁC CA THI

 

 

WC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG MÁY 6

 

 

 

WC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC

 

 

PHÒNG MÁY 1

 

 

PHÒNG MÁY 2

 

 

 

 

 

 

PHÒNG MÁY 3

 

 

PHÒNG MÁY 4

* GHI CHÚ:

- Thí sinh ghi nhớ mã học viên trên danh sách dự thi để đăng nhập hệ thống khi thi.

- Mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (CMND, giấp phép lái xe, thẻ sinh viên…) để đối chiếu khi vào phòng thi.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác