Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017

10/16/2017 2:37:14 PM

--------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

09/10/2017

-  8g45  Hội ý về chuyên môn ( TP theo thông báo)

-  Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Hội nghị CB, CC.

-  14g Sinh hoạt tuần “CD-SV” khóa 41 (Từ thứ 2 đến thứ 5- địa điểm: Giảng đường)

Thứ Ba

10/10/2017

-  7g30 Họp liên tịch giải trình ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Hội nghị CB, CC (Tp: Đại diện Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN)

-  14g Họp liên tịch mở rộng giải trình ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Hội nghị CB, CC (Đại diện Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN, Lãnh đạo phòng, khoa)

Thứ Tư

11/10/2017

-  Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần, môn học, mô-đun năm học 2017-2018

-  14g Các chi bộ họp thường kỳ

 

Thứ Năm

12/10/2017

-    Các phòng, khoa tổ chức duyệt đề cương đề tài NCKH

-    14g Họp Đảng ủy thường kỳ

-    Chuẩn bị CSVC cho Hội nghị CB, CC, VC năm học 2017-2018

Thứ Sáu

13/09/2017

-  7g Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC (Giảng đường-Tp: Toàn thể CB, GV, NV dự)

-    Kiểm tra việc sửa chữa dãy C

Thứ Bảy

14/10/2017

-  Tổ chức ôn thi tuyển sinh các lớp ĐH LK (Liên thông từ cao đẳng lên đại học- 2 ngày T7+ CN)

-  Các lớp ôn thi Tiếng Anh A2, B1 học cả ngày

 

Chủ Nhật

15/10/2017

-  Các lớp ôn thi Tiếng Anh A2, B1 học cả ngày

 

 

                      


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác